Involve Reinvent
Involve Reinvent

Aktualizacje

ARTYKUŁ

01/06/2023

Artykuł

Główną ideą tego projektu było przeszkolenie i przekazanie uczestniczącym w nim przedstawicielom związków zawodowych ważnych argumentów dla efektywnych relacji i dialogu z innymi zaangażowanymi podmiotami, takimi jak relacje związków zawodowych z zarządem przedsiębiorstw.

Uczestnicy tego projektu, który jest wspólną inicjatywą partnerów społecznych z sektora handlu i usług w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Serbii i Rumunii, wierzą, że możliwa jest lepsza współpraca ponadnarodowa między partnerami społecznymi z pięciu państw członkowskich UE i jednego kraju kandydującego w zakresie zaangażowania pracowników, osiągnięta na koniec projektu poprzez działania zwiększające świadomość, tworzenie sieci kontaktów i wspólną pracę nad dokumentem strategicznym, który określa konkretne odpowiedzi na wyzwania związane z zaangażowaniem pracowników.

Europejskie Rady Zakładowe (ERZ), ich trudności w dostępie do informacji i działaniu na ich podstawie oraz przekonanie, że tylko mniejszość przedsiębiorstw traktuje członków tych rad przedstawicielskich z szacunkiem i powagą, to niektóre z zagadnień, które zostały zbadane, omówione i przeanalizowane w tym projekcie. Głównym celem tej europejskiej inicjatywy jest wspieranie już funkcjonujących europejskich rad zakładowych oraz przygotowanie tych, które dołączą w przyszłości, tak aby stały się lepszymi interlokutorami dla organów zarządzających przedsiębiorstw. W trakcie realizacji projektu zaangażowano ekspertów, którzy wspólnie pracowali nad stworzeniem mechanizmu terminowego przetwarzania informacji, a także nad rozwojem umiejętności niezbędnych do postępowania z informacjami krytycznymi.

Projekt pokazał również, że praca z międzynarodowymi partnerami biznesowymi lub w ramach globalnego lub unijnego zespołu wiąże się z organizacją międzynarodowych spotkań. Ta cecha odpowiada na kilka potrzeb: zapewnienie otwartej komunikacji i uczciwej wymiany informacji, zapewnienie, że wszyscy w firmie lub instytucji są po tej samej stronie, oraz umożliwienie wszystkim przyczynienia się do pomyślnego rozwoju organizacji. Jest to możliwe dzięki temu, że pracownicy posiadają optymalne kompetencje funkcjonalne, wysoki poziom znajomości lokalnych rynków, różne narodowości, zróżnicowane perspektywy i bogate doświadczenie zawodowe.

Podstawowy problem w tych sytuacjach zatrudnienia wynika z nierówności ochrony między pracownikami krajowymi i delegowanymi na rynku pracy analizowanych sektorów w państwach członkowskich (w dużej mierze w wyniku swobody wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę).

Różne delegacje zaangażowane w ten projekt wydały praktyczne zalecenia dla członków specjalnych zespołów negocjacyjnych, europejskich rad zakładowych (ERZ) i rad zakładowych w spółdzielniach europejskich.

Zalecenia, analizy, dyskusje i warsztaty szkoleniowe miały na celu dostarczenie wskazówek, jak przewidywanie i zarządzanie wpływem kryzysu covid-19 na zatrudnienie i przedsiębiorstwa, dostosowując funkcjonowanie SZN, ERZ i ERZ-SE do tych nadzwyczajnych okoliczności, a także do innych, które bezpośrednio wpływają na przedsiębiorstwa i generowane przez nie zatrudnienie, takich jak wojna na Ukrainie, zmiany klimatyczne, kryzys gospodarczy czy cyfryzacja.

Podczas spotkań i działań projektowych okazało się, że te nadzwyczajne okoliczności utrzymują się, a dystans społeczny i ograniczenia w podróżowaniu nadal utrudniają optymalne funkcjonowanie. Należy również podkreślić, że prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa pozostają bardziej istotne niż kiedykolwiek. Dlatego też uczestniczące delegacje zaktualizowały istniejące zalecenia dotyczące formatu posiedzeń, ponieważ demokracja i prawa wszystkich nie zatrzymują się w trudnych czasach.

 

Aby dowiedzieć się więcej o tym europejskim projekcie, odwiedź ich stronę internetową: https://involve-reinvent.eu/en/main

Involve ReinventInvolve Reinvent

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności